etkin haber

Sinan Boran

 • Nasıl bir Müslümansın, dünyadaki safın neresi

  18.1.2019 09:41:16

  Grevin safında olan Müslüman, Ateist, Alevi, Hristiyan, Yahudi, Ezidi, başı örtülü, başı açık, Türk, Kürt, Çerkes, Pomak, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Ermeni, Laz, Abhaz işçiler aynı saftadır, kardeştir, yoldaştır. Grev kırıcısı olarak patronun safında yer alanlar, inançları, ulusları ne olursa olsun, bu safın, kardeşliğin, yoldaşlığın dışındadır.

 • Aydın ve sanatçılar ezilenlerin safında olmalıdırlar

  10.1.2019 09:16:24

  Mahkeme kürsüsünden faşist şeflik rejimini yargılayan Şebnem Korur Fincancı, zulmün katmerleştiği hapishanelere şenliğe gider gibi giden Sırrı Süreyya Önder, "Buradayım, göçmenlik yerine hapisliği tercih ediyorum" diyen Ayşe Düzkan, aydın ve sanatçıların onurunu yüreklerinde taşıdıklarını göstererek 2019 için örülen özgürlük barikatında yerlerini aldılar. Faşizme karşı mücadele cephesine moral destek ve direnme ruhu taşıdılar.

 • Sömürgeci savaş ve işgale karşı direnişte yeni aşama

  30.3.2018 09:13:00

  Türkiye emekçi sol hareketinin, Erdoğan diktatörlüğüne direniş arzusundaki antifaşist güçlerin, Efrîn direnişi ile Amed ve İstanbul direnişinin özdeşliğini, sömürgeciliğe karşı Rojava'nın kazanımlarını savunmanın faşizme karşı Türkiye'de özgürlüğü savunmakla anlamdaşlığını kavramakta, politik mücadelede bunun gereklerini yerine getirmekte bugün duraksayarak kaybedecekleri zamanın yarın telafisi olmaz.

 • Efrîn direnişi emekçi Türk'ün de onuru ve özgürlüğüdür

  22.2.2018 09:03:00

  En katı istihbari ve polisiye tedbirleri devreye soktular, kentlerde faşist sömürgecilikten hesap soran politik askeri eylemleri engelleyemiyorlar. Dünyaya yalan üzerine yalan servis ettiler, halkların enternasyonal dayanışma hareketinin yayılmasının önüne geçemiyorlar. Efrîn, sömürgeciliğe ve faşizme karşı can feda savaşıyor. Yalnızca Kürt'ün ulusal statüsü ve özgürlüğü için değil, emekçi Türk'ün onuru ve özgürlüğü için de direniyor.

 • Sömürgeciliğin Kürdistan çıkmazı

  3.11.2017 09:12:00

  Artık Türk burjuva devleti "beka sorunu"nu tarihinde hiç olmadığı kadar yakın ve derin hissediyor.

 • Diktatörlüğün psikolojik savaşının sefaleti

  31.8.2017 09:58:00

  İkinci yılını geride bırakan faşist Saray darbesine, birinci yılını geride bırakan OHAL ve KHK rejimine karşın, işçiler ve ezilenler sessizce boyun eğmiyor. Bağırlarından çıkan öncü kuvvetler veya değişik anlarda kitleler faşizme meydan okumayı sürdürüyor. İşçi sınıfı ve ezilenlerin bağrında birikmiş ve öncülerin kırılamayan iradelerinde ışıldayan öfke ve mücadele kararlılığı, onları daha derin bir çıkmaza itiyor.

 • Suruç'un sözü

  9.7.2017 10:29:00

  Suruç saldırısı, halklarımızın birleşik devrim çözümünü iradeleştiren, Gezi barikatlarından Ekim serhildanlarına ve Kobanê direnişinden Rojava mevzilerine değin devrim savaşımının her cephesinde kendini gerçekleştiren, fiili meşru mücadelenin ve birleşik demokratik cepheleşmenin geliştirilmesi ile 7 Haziran başarısının kazanılmasında pratiği parıldayan komünist öncüyü hedefledi. Komünist gençlik bu saldırıyı tam bir devrimci kararlılıkla karşıladı. faşizme meydan okuyan bir dövüşme cüreti sergiledi.